Thông báo về việc Xét tốt nghiệp các Khóa học theo tín chỉ
03/07/2020

  Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa học theo tín chỉ như sau:

  • Đối với SV các khóa cũ (Từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA; 17CL về trước)
- Thời gian sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp: từ ngày 16/06/2020 đến 29/06/2020 (mẫu đơn tải ở Mục MẪU VĂN BẢN ở website trường hoặc nhận đơn ở Phòng ĐT-CTSV)
- Hoàn thành nhập chuẩn đầu ra vào phần mềm: GDQP&AN, Hoạt động xã hội, Chứng chỉ ngoại ngữ.... đến hết ngày 29/6/2020.
 
- Thời gian xét tốt nghiệp: từ ngày 30/06/2020 đến 10/07/2020.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 21/07/2020.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.
 
  • Đối với SV khóa 17CD (kể cả sinh viên chưa tốt nghiệp học theo chương trình 2.5 năm đã xét đợt 1 vào tháng 3/2020)
- Hoàn thành nhập chuẩn đầu ra vào phần mềm: GDQP&AN, Hoạt động xã hội, Chứng chỉ ngoại ngữ.... đến hết ngày 10/9/2020.
- Thời gian xét tốt nghiệp: dự kiến từ ngày 15/9/2020 đến 25/09/2020.
- Chuyển dữ liệu về Khoa kiểm dò: từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020.
- Sinh viên nhận Giấy Tốt nghiệp tạm thời từ ngày 09/10/2020.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.
Lưu ý: * Từ Khóa 17 trở đi (Cao đẳng, Trung cấp) bằng tốt nghiệp của sinh viên có dán ảnh, Khoa tập hợp ảnh của sinh viên theo lớp biên chế  (mỗi sinh viên 1 ảnh 3x4) và chuyển về Phòng ĐT-CTSV để phòng dán vào bằng TN.
            * Sinh viên học theo chương trình 2.5 năm chưa được xét đợt 1 phải làm đơn xét tốt nghiệp và nộp tại Phòng ĐT-CTSV đến hết ngày 10/9/2020 (mẫu đơn tải ở Mục MẪU VĂN BẢN ở website trường hoặc nhận đơn ở Phòng ĐT-CTSV)