LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I 2019-2020 KHÓA 17CD, 18CD, 19CD, 18TCB, 18TCA, 19TCB, 19TCA (THỜI GIAN TỪ 21/05/2020-27/05/2020)
02/06/2020

Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem lịch thi chi tiết.

Sinh viên lưu ý: Có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian qui định, sinh viên đến trể sau 15 phút (kể từ lúc bóc đề) sẽ không được dự thi học phần đó; không mang vào phòng thi điện thoại di động, máy tính xách tay và các tài liệu không được cho phép, thực hiện nghiêm túc qui chế thi.