LỊCH THI HỌC KỲ II 2019-2020 KHÓA 17CD, 18CD, 18TCB, 18TCA, 19CD, 19TCA, 19TCB (THỜI GIAN BẮT ĐẦU TỪ 04/06/2020)
02/06/2020

Sinh viên lưu ý:

           + Có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian qui định, sinh viên đến trể sau 15 phút (kể từ lúc bóc đề) sẽ không được dự thi học phần đó; không mang vào phòng thi điện thoại di động, máy tính xách tay và các tài liệu không được cho phép, thực hiện nghiêm túc qui chế thi.

           + Học kỳ II năm học 2019-2020 do ảnh hưởng thời gian nghỉ dịch Covid dài ngày nên học kỳ này nhà trường không bố trí một đợt thi tập trung như các học kỳ trước mà sẽ bố trí thi kết thúc học phần vào các ngày cuối tuần của tháng 6 và 7 năm 2020. Vì vậy sinh viên thường xuyên vào cập nhật lịch thi của mình.

 

           + Học phần nào học xong trước thì sẽ xếp lịch thi trước

           + Sinh viên phải nộp học phí đúng thời gian qui định khi đó mới có danh sách dự thi các học phần

           + Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem lịch thi chi tiết