Tháng 10

09

Hoãn thi lại Học Kỳ II và Học kỳ phụ (ngày 09,10,11/10/2020) năm học 2019-2020 khóa 17CD, 18CD, 19CD, 18TCB, 19TCA-B

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp vì vậy nhà trường thông báo HS-SV khóa 17CD, 18CD, 19CD, 18TCB, 19TCA-B thi lại Học kỳ II và Học kỳ phụ năm học 2019-2020 hoãn thi vào các ngày 09,10,11/10/2020. Lịch thi mới phòng ĐT-CTSV sẽ có thông báo sau./

Tháng 08

21

Thi tôt nghiệp các môn văn hóa Trung cấp chuyên nghiệp (17TCA-B) và Cao đẳng nghề

Thi tôt nghiệp các môn văn hóa Trung cấp chuyên nghiệp (17TCA-B) và Cao đẳng nghề (ngày thi bắt đầu từ ngày 24/08/2020)