Tháng 08

21

Thi tôt nghiệp các môn văn hóa Trung cấp chuyên nghiệp (17TCA-B) và Cao đẳng nghề

Thi tôt nghiệp các môn văn hóa Trung cấp chuyên nghiệp (17TCA-B) và Cao đẳng nghề (ngày thi bắt đầu từ ngày 24/08/2020)